Haber Detayı
05 Ekim 2017 - Perşembe 00:40
 
ZAFER-İN OPERASYONU KAPANIŞ KONFERANSI
ZAFER-İN OPERASYONU KAPANIŞ KONFERANSI AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
GÜNDEM Haberi


Zafer Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının sözleşme makamı olarak yer aldığı Zafer-İN Operasyonu (TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi) Kapanış Konferansı, 3 Ekim 2017 tarihinde Afyonkarahisar Akrones Otel’de düzenlendi. 2016 yılı Ocak ayında başlayan Zafer-İN Operasyonu, devamlı öğrenmeyi destekleyerek Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’ndeki KOBİ işverenleri ve çalışanlarının uyum yeteneğini arttırmayı, Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezini -BİGEM’i- sürdürülebilir ve işlevsel kılmayı amaçladı.

 

Kapanış Konferansı proje taraflarının ve paydaşlarının geniş katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmaları Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR, Afyonkarahisar Valisi Mustafa TUTULMAZ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Program Yöneticisi Tsvetana STOYCHEVA, Kalkınma Bakanlığı AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Başkanı Abdullah BAŞAR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Sözleşme Yöneticisi Selen KABACA ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf BALCI tarafından gerçekleştirildi.

 

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR, “Bu dev proje kapsamında, Bölge’deki KOBİ’lerimizin ve kamu kurumlarımızın kurumsal kabiliyetini güçlendirmek ve hayat boyu öğrenme yoluyla iş hayatındaki uyum yeteneğini geliştirmek için çalışmalar yürüttük. Projenin başladığı günden bugüne birçok faaliyet yürüttük, önemli mesafeler kat ettik. Zafer Kalkınma Ajansımız bünyesinde 2016 yılı Nisan ayında Afyonkarahisar’da düzenlediğimiz İmza Seremonisi’yle Bölge’deki Üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalardan oluşan toplam 44 kurum ortaklığında Türkiye’de bir ilk olan Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezini (BİGEM) kurduk. Bu merkez vasıtasıyla projenin sürdürülebilirliğini sağladık.” dedi.

 

Afyonkarahisar Valisi Mustafa TUTULMAZ, “Çalışanların ve işverenlerin uyumuna yönelik olan ve işçilerin niteliğini artırmaya yönelik olan bu projeyi gerçekten önemsiyorum. Çünkü biz ülke olarak doğal kaynakları çok üst düzeyde olan bir ülke değiliz. Bizim zenginliğimiz insan kaynağımız üzerinedir. Bu kaynağı ne kadar biz donanımlı hale getirebilirsek beşeri sermayemizi o derece arttırmış oluruz. Bunu yaptığımız sürece de dünyada rekabet edebilir bir sanayiye, rekabet edebilir bir üretime ulaşmış oluruz. Benzerlerinin devam etmesini, kalkınma ajanslarından, üniversitelerimizden ve diğer kuruluşlardan özellikle bekliyorum. Çünkü eğitim olmadan bu ülkede başarılı olmamız, üretimi arttırabilmemiz ve dünya ile rekabet edebilmemiz mümkün değildir.” diye konuştu.

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Program Yöneticisi Tsvetana STOYCHEVA “Çalışanların ve işverenlerin uyum becerilerinin arttırılması doğrultusunda KOBİ’lerin desteklenmesi, onların yerel, ulusal ve küresel düzeyde rekabet güçlerini de arttıracaktır. Bu da aynı zamanda hem bölgenin hem de tüm Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacaktır. AB tarafından desteklenen bu proje, bu açıdan çok önemli katkılar sağlamış bulunmaktadır." dedi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Sözleşme Yöneticisi Selen KABACA “IPA I. Dönemi kapsamında Bakanlığımıza tahsis edilen 553 milyon avro ile 2007 yılından bu yana, bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı devam eden irili ufaklı 938 proje başarılı şekilde yönetilmekte olup bu projelerle yaklaşık 700 bin vatandaşımız desteklenmektedir. Yürütülen projelerle IPA birinci dönemi sonunda tahsis edilen fonun 85’i kullanılmış olacaktır. IPA II. dönemi için AB IPA fonları kullanılarak desteklenecek alan ve faaliyetler, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2014-2020 dönemini kapsayan “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” (İESP SOP) olarak adlandırılan program ile belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsis edilmiş olan 511 milyon avro ile; eğitim, istihdam ve sosyal politika alanlarında kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun proje ve çalışmalar desteklenmeye devam edecektir.” diye konuştu.

 

Konferansa Kalkınma Bakanlığından katılım gösteren Daire Başkanı Abdullah BAŞAR ise yaptığı konuşmada kalkınma ajanslarının kuruluş zamanı, kuruluş amaçları hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra, Zafer Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Bölge’ye böylesine büyük bir uluslararası fonu çekmesinin çok önemli bir adım olduğunu ve bu tür projelerin devamlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

 

Proje faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler veren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf BALCI ise “Proje kapsamındaki eğitimlerden, bugüne dek 2.388 KOBİ çalışanı, 667 KOBİ işvereni, 545 kamu personeli olmak üzere toplam 3.600 kişinin yararlandığını sizlere duyurmak oldukça gurur verici. Projenin 21 aylık uygulama sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Dairesinin değerli destekleri ile oluşturulan sinerji ve Ajansımızla proje paydaşlarımız arasındaki etkin iletişim sayesinde Bölge’miz için kayda değer sonuçlar elde edilmiştir.” diye vurguladı.

 

Konferans, Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Dr. Peter WILSON’ın Zafer-İN Operasyonu’na ilişkin sunumunun ardından KOBİ Kazanımları ve BİGEM’in Geleceği panelleri ile devam etti.

 

Moderatörlüğünü Zafer Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Taylan UYGUN’un yaptığı “KOBİ Kazanımları” başlıklı ilk panelde Aragonit Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Tolga ESKİOĞLU, Sard Makine Genel Müdürü Gonca ALTUNAY, Asya Çadır Tekstil Genel Müdürü Umut KARAKAYA ve Martolia Mermer Genel Müdürü Nurettin KARAMAN panelist olarak yer aldı.

 

Moderatörlüğünü Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Uzmanı Hacer ERİŞ’in yaptığı “BİGEM’in Geleceği” başlıklı panelde ise Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yılmaz AKAR, Uşak Deri Karma OSB Bölge Müdürü Cavit KAHYA, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi ALIÇ ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut KARĞIN panelist olarak yer aldı.

 

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM) Hakkında

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM), TR33 Bölgesi’ndeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan bir organizasyondur. Bölge Üniversiteleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sendikalar ortaklığında, Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde 44 kurum ortaklığında kurulmuştur. BİGEM bünyesinde, merkezi kurumlar ve Bölge’deki kurumlar tarafından üretilen iş gücü verilerini tek merkezde toplayacak ve ortakların kullanımına açık olacak bir “Bölgesel İş Gücü Veri Tabanı” ve toplanan veriler kullanılarak bölgesel analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir “Bölgesel İş Gücü Yazılımı” geliştirilmiştir. Bu sayede Bölge’deki tüm kurum, kuruluş ve firmalar, iç ve dış kaynaklı bütün destek mekanizmalarından haberdar olacak ve kendilerine uyan desteğe yönlendirilecektir. BİGEM, iş ve kapasite geliştirmeyi hedefleyen paydaşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacaktır. Ayrıca Bölge paydaşlarının network geliştirmesini ve finansa erişimini kolaylaştırması açısından iş birliği geliştirme çalışmaları yürütmektedir. BİGEM bünyesinde operasyon uygulama dönemi boyunca gerçekleştirilmiş olan araştırmalar, toplanan veriler ve yapılan analizler, Bölge’de kalkınmaya öncü olacak stratejiler geliştirilmesinde rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra hazırlanan internet portalı sayesinde girişimcileri, yerel paydaşları, eğitim ve danışmanlık sağlayanları ve KOBİ’leri; sağlamış olduğu “iş, strateji ve iş birliği geliştirme” hizmetleriyle buluşturmaktadır.

 

Zafer-İN Operasyonu, 2017 yılı Ekim ayının başında tamamlanmış olup sürdürülebilirlik ilkesi gereği Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyetlerine devam edecek olan BİGEM, yerel ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek, Bölge’deki KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak ve dönüşen ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: ZAFER-İN, OPERASYONU, KAPANIŞ, KONFERANSI,
Haber Videosu
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Diğer Haberler
İmar Barışı'na başvuru sayısı hergün artıyor
22.06.2018 CUMA HUTBESİ - YAZ KUR’AN KURSLARI VE ÖNEMİ
DSİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT ACU; ÜLKEMİZİN VİZYON PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ
Seçimlerde 30 bin Suriyeli oy kullanacak
Seçime artık son 5 gün kaldı !!! İşte Anketler
Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan, Vefa Buluşması’na katıldı
Diyanetten Basın Açıklaması
Bilgisayarlar geldi onlar emekli oldu
BURHANETTİN ÇOBAN BABALAR GÜNÜ MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan Bayramı Mesajı
Afyon Bayram Namazı Saat Kaçta, Namaz Nasıl Kılınır
Cumhurbaşkanı Erdoğan “TÜM ENGELLERİN ÜSTESİNDEN MİLLETİN DESTEĞİYLE GELDİK”
Kaya Medya Ramazan Bayramı Mesajı
TRAFİK KURALLARINA UYALIM !!!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE !!!
AFYON ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ
Afyon'da Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'Bizim geleneğimizde takiye yoktur'
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Babalar günü mesajı
Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi
“Birileri 90’lı yılları vaat ediyor”
Recep Tayyip Erdoğan “Gündemimizde af konusu yok”
Bu gece Mübarek Kadir Gecesi
Prof. Dr. Ali Erbaş ,"Cami kapatma anlayışı gerçekten bizi çok üzmüştür"
Afyonkarahisar İl Genelinde 133 Bin 654 Öğrenci Karne Aldı
BURHANETTİN ÇOBAN : KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN !!!
Milletvekili Hatice Özkal, Fransa’daki Türklerle buluşacak
MİLLETVEKİLİ ADAYI ZEYBEK “SAHADA SADECE AK PARTİ VAR”
Yurdunuseven’den Kadir gecesi mesajı “Kardeşlerimize dua edelim”
Bakan Eroğlu, Eğitim kurumlarını açmaya devam ediyor
BİLGE TAM GELİŞİM MERKEZİ BASIN İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Afyon Belediyesi Hayvan Barınağı’nda etkinlik
İddaa Canlı Skor Check Mozrank
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Anketler
Afyonkarahisar'da yaşamaktan mutlu musunuz?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
75
0
7
3
24
34
2
Fenerbahçe
72
0
4
9
21
34
3
Medipol Başakşehir
72
0
6
6
22
34
4
Beşiktaş
71
0
5
8
21
34
5
Trabzonspor
55
0
9
10
15
34
6
Göztepe
49
0
11
10
13
34
7
Demir Grup Sivasspor
49
0
13
7
14
34
8
Kasımpaşa
46
0
14
7
13
34
9
Kayserispor
44
0
14
8
12
34
10
Evkur Yeni Malatyaspor
43
0
13
10
11
34
11
Teleset Mob. Akhisarspor
42
0
14
9
11
34
12
Aytemiz Alanyaspor
40
0
16
7
11
34
13
Bursaspor
39
0
17
6
11
34
14
Antalyaspor
38
0
16
8
10
34
15
Atiker Konyaspor
36
0
16
9
9
34
16
Osmanlıspor FK
33
0
17
9
8
34
17
Gençlerbirliği
33
0
17
9
8
34
18
Kardemir Karabükspor
12
0
28
3
3
34
Özlü Sözler
Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür…


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Arşiv
Modül 1

sanalbasin.com üyesidir

Alexa
Haber Yazılımı

AFYON HABER

AFYONHABER