Haber Detayı
31 Ocak 2019 - Perşembe 17:50
 
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PROGRAMLARI
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ;
EKONOMİ Haberi


2019 YILI DESTEK PROGRAMLARI AÇILIŞ TOPLANTISI

 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 10 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) 2,5 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2019 FD) ve 1 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD olmak üzere toplam 13,5 Milyon TL kaynak tahsis edilmiş olan 2019 Yılı Destek Programları 30 Ocak 2019 tarihinde Manisa ilinde yapılan açılış toplantısı ile kamuoyuna ilan edilmiştir.

 

Toplantıya Afyonkarahisar, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin valileri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden kamu, özel sektör ve STK temsilcileri ile Aselsan adına: Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, Habitat Derneği adına: Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Microsoft adına: Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Mehmet Can Irhan katılım sağlamıştır.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Manisa İl Milli Eğitim Müdür V. Necmettin Okumuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Şimşek ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Ahmet Deniz’in açılış konuşmaları ile toplantıya devam edilmiştir. Açılış konuşmalarının akabinde Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül tarafından Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Destek Programlarının tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

 

YENEP, kamu, STK ve özel sektör işbirliğinde uygulanacak bir program olup programa ASELSAN, Arçelik, Microsoft, Insider firmaları ve Habitat Derneği’i destek vermektedir. Yoğun ilgi gören açılış toplantısı, Program Yönetim Birim Başkanı Erce Şengül’ün sunumundan sonra Sponsorluk ve Gönüllü Mentörlük protokolü imza töreni ile sona ermiştir.

 

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik hazırlanan YENEP kapsamında TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup program kapsamında 10 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.

 

YENEP kapsamında sadece TR33 Bölgesi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte; yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve OSB’ler projeler kapsamında ortak ve iştirakçi olarak yer alabilecektir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

 

Öncelik 1) 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması

 

Öncelik 2)  Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi

 

Öncelik 3)  Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

 

Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 07 Nisan 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 12 Nisan 2019 saat 18:00’dır.

 

 

 

 

2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD)

 

2019 TD kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmakta olup bu program kapsamında 1 Milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

2019 TD kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik faaliyetleri desteklenecektir:

 

Öncelik 1) BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

 

Öncelik 2) Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

 

Öncelik 3) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

6 dönem halinde alınacak olan 2019 Yılı Teknik Destek faaliyet başvuruları için başvuru dönemleri ve son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Başvuru Süreci

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

Dönem 1

28.02.2019 | 17:00

28.02.2019 | 18:00

Dönem 2

30.04.2019 | 17:00

30.04.2019 | 18:00

Dönem 3

28.06.2019 | 17:00

28.06.2019 | 18:00

Dönem 4

29.08.2019 | 17:00

29.08.2019 | 18:00

Dönem 5

31.10.2019 | 17:00

31.10.2019 | 18:00

Dönem 6

24.12.2019 | 23:59

27.12.2019 | 18:00

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2019 FD)

2019 FD kapsamında TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup bu program kapsamında ise 2.5 Milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

 

2019 FD kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

 

Öncelik 1) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 6) SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 22 Aralık 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 27 Aralık 2019 saat 18:00’dır.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: T.C., ZAFER, KALKINMA, AJANSI, PROGRAMLARI,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
AFYON-ÇİN İLE İLİŞKİLERİ GÜZEL İLERLİYOR
Açıklama geldi !! Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak
İkinci el araç satışında yeni dönem ! Bugün başladı...
Yatırım Uzmanı Ahmet Yüzer
EİB'den Temmuz ayında 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat
Klima Fiyatları
Faiz indirimi, Türkiye’yi 11. Kalkınma Planı hedeflerine ulaştıracak
Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin gündemi sürdürülebilirlik
SGK FAİZİ İLE GERİ ALACAK !!
MUHTARLAR DERNEĞİ PROTOKOL İMZALADI
Taze siyah incir her derde deva !!
Taytak, yumurtacılık sektörü hakkında konuştu !!
Türk ayakkabısı ve çantası Avrupa’ya girecek
Ege İhracatçı Birlikleri “İhracat 4.0”ı hayata geçiriyor
Nova Forex’de Ücretsiz Demo Hesap, Güvenli ve Hızlı İşlem
Akaryakıtta 'Bayram' indirimi yapıldı !!
TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Demiryolunda test çalışmaları !!
Hem ihracatçılara hem de üreticilere hizmet veriyorlar
PTT’ den Ramazan Bayramı Kampanyası
Lojistik Firmaları
Trabzon Oto Kiralama
Deri Mühendisliği hiç bu kadar cazip olmamıştı
İstanbul İçerisinde Sepette Vinç
Dünya sofralarını yüzde 37 daha fazla tatlandırdık
Afyon Zafer Mahallesin'de Sahibinden Satılık Sıfır Daire
AZ KALDI !!! GASTRO AFYON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Özbekistan’a su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 231 arttı
Seçim bitti önceliğimiz ekonomiyi düzlüğe çıkarmak
Türk doğaltaşı projeler için tasarlanacak
Türkiye’de üretilen organik ürün sayısı 250’ye ulaştı
Döviz Kuru Takibinin Kolay Yolu
Afyonkarahisar’ı bu yıl Apaydın Emaye ve Avşar Emaye temsil edecek
Ulusal Gazeteler
İddaa Canlı Skor
Bizim Gazete
Anketler
Afyonkarahisar'da yaşamaktan mutlu musunuz?
Özlü Sözler
Altını görünce her şey boyun eğer, demir kollu terazi de olsa.


SADİ
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Arşiv
Sanal Basın Üyesiyiz

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı