Haber Detayı
07 Eylül 2017 - Perşembe 17:00
 
Mahmut Koçak Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu
Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.
GÜNDEM Haberi


Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

 

Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

Koçak'ın açıklaması şöyle :

“O zamanki adıyla Geçici Köy Korucuları ailesi ile 2012 yılından beri il il, ilçe ilçe hatta nöbet yerlerinde beraber olma, birlikte ülke ve bölge sorunlarına çözüm arama fırsatı buldum. Derneklerden federasyonlara ve konfederasyona gelişen süreçte gönüllü olarak hizmet etme fırsatı bulurken Geniş bir birikime beni kavuşturan tüm korucu camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Dünyadaki ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler göz önüne alındığında GÜVENLİK KORUCULARI’nın( GK)  geleceği ile ilgili düşüncelerimi rapor olarak yeniden yazma,yetkililer ve kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duydum. Bir Vatandaş olarak üzerimde var olan önemli bir sorumluluğu daha böylece yerine getirmiş oluyorum.


Alternatif Politikalar merkezi olarak şehit aileleri ve Gazilerimizi de yanımıza alarak  Korucularımızla gönüllü olarak çalışmaya başladığımızda zor günlerdi. Korucularımız PKK tarafından infaz listesi oluşturulmuş , birer birer infaz ediliyordu. Bölgede bırakın devlet ve milletin bekasını düşünen insanların gönüllü çalışmasını , asker kışlasından ve polis karakollarından dışarı çıkmıyordu. O günlerden bugünlere geldik. Devletimiz merhametinin yannda kudretini de tüm dünyaya bu süreçte göstermiştir. Tarihte Selçuklu,Osmanlı ve bugün Türkiye cumhuriyetimizin deneyimleri birlikte göstermiştir ki Koruculuk sistemi önümüzdeki süreçte de bölgemizde önemini korumaya devam edecek olan bir yapıdır:

Güvenlik Korucuları, her şeyden önce devlet ile Kürtler arasında birliği, bütünlüğü ve ortak geçmiş ile geleceği temsil eden güçlü bir kesimin parçası ve oluşturulan "ortak kültür"ün anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda GK, devletin:

1. Mevcut sözde Sorun Kürt halkı ile değil, ayrılıkçı bir grup olan PKK ile ilgili olan söylemini güçlü tutan somut bir delildir. Bu kanıt, Türkiye'nin yerel, ulusal ve uluslararası çapta elini kuvvetli tutmasına neden olmaktadır;

2.bu kanıtın ortadan kaldırılmasıyla birlikte ileriki süreçte bütün Kürtlerin devlete tavır aldığı şeklinde bir karşı propaganda geliştirilmesine devlet eliyle istenmeden bir zemin hazırlanmış olunabilir ve yerelden küresele tüm kamuoyu kaybedilebilir;

3.Kamuoyu kaybının ötesinde ciddi bir enstrüman ve meşruiyet zemini de kaybedilmiş olur ki, bu husus "Yeni Kürt Politikası"nın daha emekleme aşamasında kaybı/bitmesi demektir.

• Bir diğer ifadeyle, Korucular Osmanlı'dan bu yana devam eden bölge Kürtlüğünün devlete bağlılığının simgesidirler. Onların kaybı, bu temsiliyetin - simgenin de kaybı olarak değerlendirilecektir;

• Korucular, güvenlik boyutlu olduğu kadar, bölgede sosyal bir yapıyı da temsil etmektedirler;
. Korucu aileleri ve etki alanları; bölgedeki nüfusta ve siyasi dengede önemli bir yere sahiptir. Özellikle de aşiretler arası ilişkilerde ve bölgedeki güç dengesinin sağlanmasında köprü görevi üstlenmektedir.
Bu ilişki dengesi (Korucular-diğer aşiretler), aynı zamanda devletin bölge ile olan dengesi açısından da önemlidir. Aksi takdirde, başta Güneydoğu olmak üzere, bölgede denge tamamen bozulabilir;

• Korucular, devletin bölgedeki alan ve istihbarat hakimiyeti açısından da önemli bir yerel unsurdur;

• Araziyi çok iyi biliyorlar. Mevcut şartlarda onların yerini alabilecek başka bir bölgesel ya da bölge dışı unsur halen söz konusu değildir, buna İHA'lar da dahil edilebilir;

• Korucular Terörle mücadelede profesyonel ordunun ayrılmaz bir parçası konumunda bulunuyorlar; Devletin bölgedeki "varlığı" ve "caydırıcılığı" açısında büyük bir önem arz etmektedir;Nokta operasyonlar açısından önemlidirler.

• Terörle mücadelede başta asker kaybı olmak üzere, maddi ve manevi boyuttaki zararların asgaride tutulmasında önemli bir yere sahiptir;

• PKK'nın yanında yükselen yeni tehditler de ( YPG,PYD,DEAŞ.HAŞDİ ŞABİ̇, EL KAİDE VS ) bu yapıya olan ihtiyacı önümüzdeki süreçte daha da arttıracağa benzemektedir. Bu da bölgede deneyimli, devlete bağlı yerel güçlere olan ihtiyacın daha da artması demektir.

• Bölgedeki temel sorun halen "güvenlik", "otorite" ve bu bağlamda "güç" sorunudur. Yakın geçmişte yaşadıklarımız  "kimin otorite/güç olacağı" sorusunu gündeme getirmeye başlamıştı. (psikolojik bir darbe ) Son dönem terörle mücadele kararlılığı bu darbeyi büyük ölçüde bertaraf etmiştir. Kararlılık taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu kararlılığın göstergelerinden birisi yine koruculuk müessesesine sahip çıkmak ve geliştirip dönüştürmektir.

• PKK ve bölgede ihanete hazırlanan tüm unsurlar bugün de koruculara yönelik olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarından eminim.Son günlerde korucu liderlerine yönelik suikastler bunun ön işaretleridir.

• Şu an devletin kendilerine tam anlamıyla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. "Satılmışlık", "kullanılmışlık" "yalnızlık" ve "terk edilmişlik" eğilimi tekrar güç kazanmaya başlamamalıdır. Menfi propagandalara asla fırsat verilmemelidir.

• Korucularımız Can güvenliği derdinde değildir,her an ikibine yakın şehit arkadaşları gibi vatan İÇİN seve seve ölüme yürümeye hazırdırlar ancak sosyal-ekonomik özlük hakları bağlamında artan sıkıntıları söz konusudur.

• Geçmişte Bölgede PKK lehine bir asimetrik durum söz konusu idi. PKK kara para başta olmak üzere, bölgede doğrudan-dolaylı şekillerde piyasayı da düzenleyici bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığı için, devlet sanki onun karşısında aciz ve zayıfmış gibi gösteriliyordu. Bu noktada özellikle yerel yönetimler devletin elini zayıflatan yapılar olarak karşımıza çıkıyordu. Bu noktada öncelikle yerel yönetimlerin istihdam politikalarının kayyum yönetimleri tarafından revize edilmesi faydalı olacaktır.

• Devlet ciddiyeti bu bölge açısından çok önemlidir. Bölgenin sosyo-psikolojik yapısı ile ilgisi olmayan yeni propaganda süreci bunu da hedef almakta ve bir taraftan devlet duruşu, varlığı ve izlediği politika ile hedef alınırken; diğer taraftan da aciz, kaybetmiş bir "TC" propagandasına bir daha asla fırsat vermemeliyiz.

•Devlet tarafından  "Vefa" duygusu sağlam tutulmalıdır. Bu duygu milletin devletine bağlılığını güçlendiren çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda, her şeyden önce GK'lıların: 
Can,Mal,Sosyal güvenceleri ile, İktisadi-mali durumlarının iyileştirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiş bulunmaktadır; Mevcut şartları özlük hakları içeren yasa ile güçlendirildiğinde Korucularımız operasyonlara daha moralli çıkacaklardır.

• GK sistemi üzerinde yapılacak bir takım yeni düzenlemeler-değişiklikler ile birlikte, Yeni Türkiye sürecinde devlet ile bölge halkı arasındaki entegrasyonun ve ortak hedeflerin çok hızlı bir şekilde geliştirilmesinde-gerçekleştirilmesinde bu yapı önemli bir rol oynayabilir;( Yerel Kolluğun yeniden yapılanması )

• Bu bağlamda "Yeni GK Sistemi", Yeni Türkiye sürecinin somut bir "kararlılık", ve "samimiyet" projesi olarak lanse edilebilir. Bunun yolu öncelikle söz konusu yapının sivil boyutunun bölgede STK'lar vb. yapılanmalar üzerinden (bizim ciddi katkılarımızla başlatıp yürüttüğümüz)  hızlı bir şekilde yumuşak güç (soft power) haline getirilmesiyle mümkün olabilir; 
• Bu noktada, Yeni sistemde GK larına örneğin Batı'nın da desteğini sağlayabilecek uyuşturucu ile mücadele bağlamında bölgede bunlara yerel kolluk görevleri verilebilir ve uyuşturucu ile mücadelede bölgenin dağında tepesinde yetiştirilen uyuşturucu sahalarının tespiti ve hatta imhası noktasında resmi devriye sıfatı da verilebilir;

 


• Yeni sistem de GK'lılara "çevrecilik" görüntüsü de kazandırılabilir. Bölge ormanlarının, nesli tükenmek üzere olan hayvanların (bu kapsamda "devlet çiftlikleri" ile "doğal parklar" projesi devreye sokulabilir) korunması noktasında yerel yönetimlerin kontrolü dışında, devlete bağlı kurumlar üzerinden istihdam olanakları sağlanabilir;• Bu kapsamda GK bölge tarihinin, coğrafyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve sonucudur çalışması yapılmalıdır. bu sistemin bölgenin güvenliği ve geleceği açısından önemine yönelik yeni bir psikolojik operasyon başlatılmalıdır.

• Kapatılan eski devlet çiftlikleri özelleştirmeler üzerinden açılabilir ve burada GK aile mensupları ve onların çevresini-gücünü oluşturan diğer aşiret mensupları da yerleştirilebilir. 
• Gerekirse yeni bir toprak reformu yapılabilir;

Yeni yerel kolluk sistemi planlanırken Selçuklu'nun yerel güvenlik yapılanması olan "Derbent Teşkilatlanması" ile Abdülhamid'in "Hamidiye Alayları" sistemi, Yeni Türkiye sürecindeki başkanlık sistemiyle birlikte ele alınabilir. Bölgede terörle mücadele psikolojisini güçlendirmek açısından önemli olduğuna inanıyorum.• bu yeni yapılanmada !tehdidin  Kürtler olmadığı, tam aksine Kürtlerin bölgenin ve İslam'ın geleceği adına bir kez daha "Hz. Muhammedin Askeri" olarak ön plana çıktıkları propagandası daha rahat yapılabilir. Hatta, tersten bir propaganda ile İngilizlerin baskısı ve oyunu ile birlikte ılga edilen Hilafetin ve İstanbul'un yeniden inşası için onlara duyulan önem işlenebilir;
Tüm bu çalışmaları ve bölgedeki yaşananları başta dünya ülkeleri olmak üzere kamuoyumuza Kamu Diplomasisi teknikleri yoluyla doğru sunulması yapılanlar kadar önemlidir. Güvenlik müsteşarlığı ile Kamu Diplomasisi çok uyumlu çalışmalıdır.• Sonuç olarak, Terörsüz bir Türkiye, normalleşmiş toplumsal hayat, silahların bırakıldığı kardeşlik türkülerinin söylendiği bir bölge hepimizin sonuna kadar çaba sarfedeceği bir özlem ve hedeftir. Bunu tesbit ettikten sonra GK ile ilgili analiz ettiğimiz yapı, her şeye rağmen muhafaza edilmek zorundadır. Çünkü, bölge ve Türkiye çok hassas bir süreçten geçmektedir ve belirsizlikler halen en üst safhadadır. Devlet, elindeki en önemli kozlarından ve müdahale araçlarından biri olan GK kurumunu güçlendirerek geliştirmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve içişleri bakanımızdan bu konuya yasal düzenleme yapılmasına öncelik vermelerini, muhalefet partilerinin de böyle önemli bir konuda iktidarla birlikte hareket etmelerini Aziz milletimizin bekası ve huzurlu geleceği için arz ediyorum”. Dedi.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: Mahmut, Koçak, Cumhurbaşkanına, çağrıda, bulundu,
Haber Videosu
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Diğer Haberler
TUĞGENERAL ŞAN’DAN AEV’E ZİYARET
HAMM HEYETİ EL SANATLARI KURSUNA KATILIYOR !!
Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı
Hasta Konuk Evi Vali Tutulmaz’ın Katılımı ile Açıldı
SİRENLER DENEME AMAÇLI ÇALACAK
Türkiye’de İlk Ve Tek: Dijital Markalaşma Eğitimi | DME
Ziyalılar katliamının 80. yılı Turan Akkoyun tarafından ele Alındı
Jandarma Alay Komutanı Hamza Çömez’e hayırlı olsun ziyareti
Afyon Türk Tv geliyor !!! Ekip toplandı !!
Demir ve Canseven ailelerinin mutlu günü..
Afyon Ptt, Cumhuriyetimizin 95.yaşını kutladı
Altyapı Hizmet Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı
H. Nermin ERBAKAN Vefat Yıldönümü
AFYON EĞİTİM VAKFI’NA BÜROKRASİNİN İLGİSİ SÜRÜYOR
Brunson davası başladı: 4’üncü kez hakim karşısında
AFYON EĞİTİM VAKFI ÜLKEMİZE HİZMET EDİYOR
AFYONKARAHİSAR BARO BAŞKANI TURGAY ŞAHİN OLDU !!
MEHMET BOZTEPE´DEN ÇOBAN'A ZİYARET
Emniyet ve Jandarma Alarmda
AFYONKARAHİSAR BAROSU RUHSAT TÖRENİ
AFYON'DA MARKETLER DENETLENDİ
EKMEK ZAMMI İÇİN 4 İLÇEDEN ÜÇÜNE RET, BİRİNE ONAY ÇIKTI
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK
“Türkiye ekonomisi, tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür”
Afyon Belediyesinde 2019 yılı bütçesi görüşülecek
Öğrencilerin Huzur ve Güvenliği Önemli !!
Afyon Valiliğinden Duyuru !!!
AFYON'DA AŞURE ETKİNLİKLERİ
Menderes’in idam edildiği saatte “27 Mayıs” açıklaması
Ege Bölgesi’nden teknik tekstil ihracatında yüzde 40 artış
AFYON HAVA DURUMU !!!
Av.İbrahim YURDUNUSEVEN 1980 darbesi mesajı
Ulusal Gazeteler
İddaa Canlı Skor
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Afyonkarahisar'da yaşamaktan mutlu musunuz?
Özlü Sözler
Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.


Mevlana
Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Arşiv
Modül 1

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı