Haber Detayı
07 Eylül 2017 - Perşembe 17:00
 
Mahmut Koçak Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu
Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.
GÜNDEM Haberi


Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

 

Alternatif Politikalar Merkezi başkanı Dr.Mahmut Koçak terörle mücadele ve Güvenlik Korucularının önemini vurgulayan kapsamlı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.

Koçak'ın açıklaması şöyle :

“O zamanki adıyla Geçici Köy Korucuları ailesi ile 2012 yılından beri il il, ilçe ilçe hatta nöbet yerlerinde beraber olma, birlikte ülke ve bölge sorunlarına çözüm arama fırsatı buldum. Derneklerden federasyonlara ve konfederasyona gelişen süreçte gönüllü olarak hizmet etme fırsatı bulurken Geniş bir birikime beni kavuşturan tüm korucu camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Dünyadaki ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler göz önüne alındığında GÜVENLİK KORUCULARI’nın( GK)  geleceği ile ilgili düşüncelerimi rapor olarak yeniden yazma,yetkililer ve kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duydum. Bir Vatandaş olarak üzerimde var olan önemli bir sorumluluğu daha böylece yerine getirmiş oluyorum.


Alternatif Politikalar merkezi olarak şehit aileleri ve Gazilerimizi de yanımıza alarak  Korucularımızla gönüllü olarak çalışmaya başladığımızda zor günlerdi. Korucularımız PKK tarafından infaz listesi oluşturulmuş , birer birer infaz ediliyordu. Bölgede bırakın devlet ve milletin bekasını düşünen insanların gönüllü çalışmasını , asker kışlasından ve polis karakollarından dışarı çıkmıyordu. O günlerden bugünlere geldik. Devletimiz merhametinin yannda kudretini de tüm dünyaya bu süreçte göstermiştir. Tarihte Selçuklu,Osmanlı ve bugün Türkiye cumhuriyetimizin deneyimleri birlikte göstermiştir ki Koruculuk sistemi önümüzdeki süreçte de bölgemizde önemini korumaya devam edecek olan bir yapıdır:

Güvenlik Korucuları, her şeyden önce devlet ile Kürtler arasında birliği, bütünlüğü ve ortak geçmiş ile geleceği temsil eden güçlü bir kesimin parçası ve oluşturulan "ortak kültür"ün anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda GK, devletin:

1. Mevcut sözde Sorun Kürt halkı ile değil, ayrılıkçı bir grup olan PKK ile ilgili olan söylemini güçlü tutan somut bir delildir. Bu kanıt, Türkiye'nin yerel, ulusal ve uluslararası çapta elini kuvvetli tutmasına neden olmaktadır;

2.bu kanıtın ortadan kaldırılmasıyla birlikte ileriki süreçte bütün Kürtlerin devlete tavır aldığı şeklinde bir karşı propaganda geliştirilmesine devlet eliyle istenmeden bir zemin hazırlanmış olunabilir ve yerelden küresele tüm kamuoyu kaybedilebilir;

3.Kamuoyu kaybının ötesinde ciddi bir enstrüman ve meşruiyet zemini de kaybedilmiş olur ki, bu husus "Yeni Kürt Politikası"nın daha emekleme aşamasında kaybı/bitmesi demektir.

• Bir diğer ifadeyle, Korucular Osmanlı'dan bu yana devam eden bölge Kürtlüğünün devlete bağlılığının simgesidirler. Onların kaybı, bu temsiliyetin - simgenin de kaybı olarak değerlendirilecektir;

• Korucular, güvenlik boyutlu olduğu kadar, bölgede sosyal bir yapıyı da temsil etmektedirler;
. Korucu aileleri ve etki alanları; bölgedeki nüfusta ve siyasi dengede önemli bir yere sahiptir. Özellikle de aşiretler arası ilişkilerde ve bölgedeki güç dengesinin sağlanmasında köprü görevi üstlenmektedir.
Bu ilişki dengesi (Korucular-diğer aşiretler), aynı zamanda devletin bölge ile olan dengesi açısından da önemlidir. Aksi takdirde, başta Güneydoğu olmak üzere, bölgede denge tamamen bozulabilir;

• Korucular, devletin bölgedeki alan ve istihbarat hakimiyeti açısından da önemli bir yerel unsurdur;

• Araziyi çok iyi biliyorlar. Mevcut şartlarda onların yerini alabilecek başka bir bölgesel ya da bölge dışı unsur halen söz konusu değildir, buna İHA'lar da dahil edilebilir;

• Korucular Terörle mücadelede profesyonel ordunun ayrılmaz bir parçası konumunda bulunuyorlar; Devletin bölgedeki "varlığı" ve "caydırıcılığı" açısında büyük bir önem arz etmektedir;Nokta operasyonlar açısından önemlidirler.

• Terörle mücadelede başta asker kaybı olmak üzere, maddi ve manevi boyuttaki zararların asgaride tutulmasında önemli bir yere sahiptir;

• PKK'nın yanında yükselen yeni tehditler de ( YPG,PYD,DEAŞ.HAŞDİ ŞABİ̇, EL KAİDE VS ) bu yapıya olan ihtiyacı önümüzdeki süreçte daha da arttıracağa benzemektedir. Bu da bölgede deneyimli, devlete bağlı yerel güçlere olan ihtiyacın daha da artması demektir.

• Bölgedeki temel sorun halen "güvenlik", "otorite" ve bu bağlamda "güç" sorunudur. Yakın geçmişte yaşadıklarımız  "kimin otorite/güç olacağı" sorusunu gündeme getirmeye başlamıştı. (psikolojik bir darbe ) Son dönem terörle mücadele kararlılığı bu darbeyi büyük ölçüde bertaraf etmiştir. Kararlılık taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu kararlılığın göstergelerinden birisi yine koruculuk müessesesine sahip çıkmak ve geliştirip dönüştürmektir.

• PKK ve bölgede ihanete hazırlanan tüm unsurlar bugün de koruculara yönelik olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarından eminim.Son günlerde korucu liderlerine yönelik suikastler bunun ön işaretleridir.

• Şu an devletin kendilerine tam anlamıyla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. "Satılmışlık", "kullanılmışlık" "yalnızlık" ve "terk edilmişlik" eğilimi tekrar güç kazanmaya başlamamalıdır. Menfi propagandalara asla fırsat verilmemelidir.

• Korucularımız Can güvenliği derdinde değildir,her an ikibine yakın şehit arkadaşları gibi vatan İÇİN seve seve ölüme yürümeye hazırdırlar ancak sosyal-ekonomik özlük hakları bağlamında artan sıkıntıları söz konusudur.

• Geçmişte Bölgede PKK lehine bir asimetrik durum söz konusu idi. PKK kara para başta olmak üzere, bölgede doğrudan-dolaylı şekillerde piyasayı da düzenleyici bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığı için, devlet sanki onun karşısında aciz ve zayıfmış gibi gösteriliyordu. Bu noktada özellikle yerel yönetimler devletin elini zayıflatan yapılar olarak karşımıza çıkıyordu. Bu noktada öncelikle yerel yönetimlerin istihdam politikalarının kayyum yönetimleri tarafından revize edilmesi faydalı olacaktır.

• Devlet ciddiyeti bu bölge açısından çok önemlidir. Bölgenin sosyo-psikolojik yapısı ile ilgisi olmayan yeni propaganda süreci bunu da hedef almakta ve bir taraftan devlet duruşu, varlığı ve izlediği politika ile hedef alınırken; diğer taraftan da aciz, kaybetmiş bir "TC" propagandasına bir daha asla fırsat vermemeliyiz.

•Devlet tarafından  "Vefa" duygusu sağlam tutulmalıdır. Bu duygu milletin devletine bağlılığını güçlendiren çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda, her şeyden önce GK'lıların: 
Can,Mal,Sosyal güvenceleri ile, İktisadi-mali durumlarının iyileştirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiş bulunmaktadır; Mevcut şartları özlük hakları içeren yasa ile güçlendirildiğinde Korucularımız operasyonlara daha moralli çıkacaklardır.

• GK sistemi üzerinde yapılacak bir takım yeni düzenlemeler-değişiklikler ile birlikte, Yeni Türkiye sürecinde devlet ile bölge halkı arasındaki entegrasyonun ve ortak hedeflerin çok hızlı bir şekilde geliştirilmesinde-gerçekleştirilmesinde bu yapı önemli bir rol oynayabilir;( Yerel Kolluğun yeniden yapılanması )

• Bu bağlamda "Yeni GK Sistemi", Yeni Türkiye sürecinin somut bir "kararlılık", ve "samimiyet" projesi olarak lanse edilebilir. Bunun yolu öncelikle söz konusu yapının sivil boyutunun bölgede STK'lar vb. yapılanmalar üzerinden (bizim ciddi katkılarımızla başlatıp yürüttüğümüz)  hızlı bir şekilde yumuşak güç (soft power) haline getirilmesiyle mümkün olabilir; 
• Bu noktada, Yeni sistemde GK larına örneğin Batı'nın da desteğini sağlayabilecek uyuşturucu ile mücadele bağlamında bölgede bunlara yerel kolluk görevleri verilebilir ve uyuşturucu ile mücadelede bölgenin dağında tepesinde yetiştirilen uyuşturucu sahalarının tespiti ve hatta imhası noktasında resmi devriye sıfatı da verilebilir;

 


• Yeni sistem de GK'lılara "çevrecilik" görüntüsü de kazandırılabilir. Bölge ormanlarının, nesli tükenmek üzere olan hayvanların (bu kapsamda "devlet çiftlikleri" ile "doğal parklar" projesi devreye sokulabilir) korunması noktasında yerel yönetimlerin kontrolü dışında, devlete bağlı kurumlar üzerinden istihdam olanakları sağlanabilir;• Bu kapsamda GK bölge tarihinin, coğrafyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve sonucudur çalışması yapılmalıdır. bu sistemin bölgenin güvenliği ve geleceği açısından önemine yönelik yeni bir psikolojik operasyon başlatılmalıdır.

• Kapatılan eski devlet çiftlikleri özelleştirmeler üzerinden açılabilir ve burada GK aile mensupları ve onların çevresini-gücünü oluşturan diğer aşiret mensupları da yerleştirilebilir. 
• Gerekirse yeni bir toprak reformu yapılabilir;

Yeni yerel kolluk sistemi planlanırken Selçuklu'nun yerel güvenlik yapılanması olan "Derbent Teşkilatlanması" ile Abdülhamid'in "Hamidiye Alayları" sistemi, Yeni Türkiye sürecindeki başkanlık sistemiyle birlikte ele alınabilir. Bölgede terörle mücadele psikolojisini güçlendirmek açısından önemli olduğuna inanıyorum.• bu yeni yapılanmada !tehdidin  Kürtler olmadığı, tam aksine Kürtlerin bölgenin ve İslam'ın geleceği adına bir kez daha "Hz. Muhammedin Askeri" olarak ön plana çıktıkları propagandası daha rahat yapılabilir. Hatta, tersten bir propaganda ile İngilizlerin baskısı ve oyunu ile birlikte ılga edilen Hilafetin ve İstanbul'un yeniden inşası için onlara duyulan önem işlenebilir;
Tüm bu çalışmaları ve bölgedeki yaşananları başta dünya ülkeleri olmak üzere kamuoyumuza Kamu Diplomasisi teknikleri yoluyla doğru sunulması yapılanlar kadar önemlidir. Güvenlik müsteşarlığı ile Kamu Diplomasisi çok uyumlu çalışmalıdır.• Sonuç olarak, Terörsüz bir Türkiye, normalleşmiş toplumsal hayat, silahların bırakıldığı kardeşlik türkülerinin söylendiği bir bölge hepimizin sonuna kadar çaba sarfedeceği bir özlem ve hedeftir. Bunu tesbit ettikten sonra GK ile ilgili analiz ettiğimiz yapı, her şeye rağmen muhafaza edilmek zorundadır. Çünkü, bölge ve Türkiye çok hassas bir süreçten geçmektedir ve belirsizlikler halen en üst safhadadır. Devlet, elindeki en önemli kozlarından ve müdahale araçlarından biri olan GK kurumunu güçlendirerek geliştirmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve içişleri bakanımızdan bu konuya yasal düzenleme yapılmasına öncelik vermelerini, muhalefet partilerinin de böyle önemli bir konuda iktidarla birlikte hareket etmelerini Aziz milletimizin bekası ve huzurlu geleceği için arz ediyorum”. Dedi.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: Mahmut, Koçak, Cumhurbaşkanına, çağrıda, bulundu,
Haber Videosu
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
Diğer Haberler
PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir Kurban Bayramı mesajı
Salih Sel'in Kurban Bayramı Mesajı
BURHANETTİN ÇOBAN´DAN YERLİ CEP TELEFONU ÇAĞRISI
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Rektöre veda ziyareti !!!
Selden Zarar Gören Belde ve Köyler Ziyaret Edildi
BOLVADİN VE HEMŞERİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ..!
Espark'ta Tavuklar ve yumurta sergisi açıldı
Afyon'da Helikopter Acil iniş yaptı !!!
BURHANETTİN ÇOBAN DİYANET VAKFI´NA BAĞIŞ YAPTI !!!
Hatfanın Hutbesi
Afyon'lu gurbetçinin aracı kül oldu !!!
Afyonkarahisar Valiliği : Kimse Mağdur Edilmeyecek
Milletvekili Mehmey Taytak ‘Askıda Ekmek’ projesine destek verdi
AFYON – SANDIKLI – DİNAR ARASI MİLLİ DEMİRYOLU SİNYALİZASYON PROJESİ
AFYON KAHVECİLER ODASI GİRİŞİMCİLİK KURSU AÇIYOR
TCDD 7.Bölge Müdürlüğünde Sözleşme imzalandı
REKTÖR SOLAK BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU
BELEDİYE BAŞKANI ÇOBAN BASIN BAYRAMI MESAJI YAYINLADI
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE MECLİSİ 1 AĞUSTOS´DA TOPLANACAK
AFYONKARAHİSAR'DA PİYANGO BİLETİ SATAN ŞÜKRÜ ÖRNEK OLUYOR !!!
Afyonkarahisar’a modern toplu ulaşım araçları Anadolu Isuzu’dan
Coşkun Sabah'ın Afyon konseri bugün !! Sakın kaçırmayın !!!
Bedelli askerlere izin müjdesi !!
AFYON'DA YENİ DÖNEM YARIN BAŞLIYOR
BOLVADİN'DE ŞENLİK VAR, AMA GÖKYÜZÜNDE !!!
Afyonkarahisar'da Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı yapıldı
Afyon Valiliği Halk Toplantısı bugün !!!
AFYON 15 TEMMUZ "BİR DİRİLİŞ DESTANI"
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN - AFYON KENT HABER
Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
AK PARTİ AFYON İL BAŞKANI SEZEN 15 TEMMUZ MESAJI YAYINLADI
Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası tevdi etti
Ulusal Gazeteler
İddaa Canlı Skor
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Afyonkarahisar'da yaşamaktan mutlu musunuz?
Özlü Sözler
İlim okumaktan garaz, kendi özünü bilmektir…


Yunus Emre
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Arşiv
Modül 1

sanalbasin.com üyesidir

Haber Yazılımı