Haber Detayı
23 Ocak 2016 - Cumartesi 11:57
 
FAM YASAL HALE GETİRİLDİ
Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanları doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 20 nci maddesi ile, Fahri Av Müfettişliği (FAM) yasal bir hale getirilmiştir.
RESMİ İLAN Haberi


3/7/2004 tarihli ve 25511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 15/03/2014 tarih ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak "Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikle" ülkemizin sahip olduğu av kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın kontrol altına alınabilmesi amacıyla, "toplumun desteklemediği bir çalışmanın başarıya ulaşması mümkün değildir" anlayışıyla ve gönüllülük prensibine dayanılarak, avcılık ve doğa koruma konusunda duyarlı ve deneyimi olan kişilerin, Fahri Av Müfettişi olabilmeleri ve bu kişilerin Fahri Av Müfettişi olarak çalışma esas ve usulleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Anılan Yönetmelik çerçevesinde, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğümüzce Fahri Av Müfettişi'nin belirlenebilmesi amacıyla, başvurular alınacaktır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği; Fahri Av Müfettişi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      (Değişik:RG-15/3/2014-28942) En az yirmi beş yaşında olmak,

3-      (Değişik:RG-15/3/2014-28942) En az ilkokul mezunu olmak,

4-      Avcı Eğitimi Kurslarına katılmış olmak,

5-      Av ve Yaban Hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

6-      Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

7-      Değişik:RG-15/3/2014-28942) Av suçu veya son beş yıl içerisinde av kabahati

 

işlememiş olmak ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi gereği; yukarıdaki şartlara haiz bulunan kişilerden Fahri Av Müfettişliğine istekli olanlar, başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri dilekçesine ekleyerek 28 Mart 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Milli Birlik Caddesi Zafer Müzesi Binası/Afyonkarahisar adresindeki Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler.

 

1)  2(iki) Adet Vesikalık Fotoğraf,

 

2) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin şube      müdürlüğünce onaylı sureti,

 

3)(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin şube müdürlüğünce onaylı örneği,

 

4) Şahsı için Doldurulmuş Bilgi Formu (Ek-1),

5)(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı (şube müdürlüğü tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir),

 

İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi şube müdürlüğünce yapılır.

 

Başvurular bir deftere kayıt edilerek dosyada muhafaza edilir. Başvurulara ilişkin yapılan inceleme neticesinde, durumları Yönetmelik esaslarına uygun olan adayların listesi Bölge Müdürlüğü onayına sunulur. Aday listesi o il için Genel Müdürlükçe belirlenen müfettiş sayısını aşamaz. Başvurular il için belirlenen müfettiş sayısına ulaşmaması halinde, bölge müdürlüğünce yeterli görülen başvuru miktarına göre de eğitim ve sınav açılabilir.

Müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla ilişkiler konusunda bölge müdürlüğünün tespit edeceği yerde belirlenen tarih ve saatte sekiz saatlik kısa süreli eğitime tabi tutulurlar.

Adayların eğitimi, bölge müdürlüğünce av ve yaban hayatı konusunda deneyimli personel aracılığıyla yapılır. Gerekli görülmesi halinde üniversite öğretim elemanları veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlar bölge müdürlüğü tarafından adayların eğitiminde görevlendirilebilir.

 

Adaylar yapılan eğitimin sonunda sınava tabi tutulur.

 

Sınav Yeri ve Sınav Komisyonu (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Müfettiş adaylarının eğitimi ve sınavı bölge müdürlüğünün belirleyeceği merkezde yapılır. Sınav komisyonu; bölge müdür yardımcısı veya av ve yaban hayatı şube müdürü başkanlığında, şube müdürü ve ilgili şefin katılımıyla en az üç kişiden oluşur.

 

Eğitimde Verilecek Konular ve Sınav Esasları (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

 

Müfettiş adaylarına verilecek eğitim ile ilgili program bölge müdürlüklerince belirlenir.

Bölge müdürlüklerince yapılacak eğitim sonunda, av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat konusunda otuz, halkla ilişkiler ile ilgili yirmi olmak üzere toplam elli soru sorulur. Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

Eğitim programına katılmayan adaylar sınava alınmaz.

 

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı o il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından fazla olması halinde, sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak üzere, il için belirlenen müfettiş sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek müfettiş olarak belirlenir.

 

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından az olması halinde ise sınavda başarılı olanlar asil müfettiş olarak belirlenir. İl için belirlenen müfettiş sayısından geriye kalan müfettişlik görev ve unvanı için başvurular olduğunda bölge müdürlüğünün belirleyeceği tarihte yeniden eğitim düzenlenir ve sınav yapılır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlar, puan sıralaması esas alınarak il için belirlenen müfettiş sayısından kalan sayı kadar asil müfettiş olarak belirlenir.

 

Bölge müdürlüklerince yapılan eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlardan, sınav sonuçları başarı sıralamasına göre asil ve yedek müfettiş listesi düzenlenerek bir tutanakla tespit edilir. Asil ve yedek müfettişlerin listeleri bölge müdürünce valiliklere onaya sunulur ve onaylanan listeler dosyasında muhafaza edilir.

Kaynak: Editör: Afyon Kent Haber
 
Etiketler: FAM, YASAL, HALE, GETİRİLDİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Afyon Defterdarlığından Duyuru !!!
ESKİ AFYON MÜFTÜSÜ , BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Basın sermaye çevrelerinin oyuncağı olmamalıdır
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÜYÜK KOLAYLIK
Camilerde Kur'an Öğretimi Kursları Açıldı!
İLAN-REKLAM VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE DUYURU
TOKİ Ahmatpaşa’da temeli attı
AFİMDER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
2016 yılı sonuçları açıklandı
AFYON GAZETECİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI
AFYON BELEDİYESİ YARDIMDA SINIR TANIMIYOR
2017 Ramazan Bayramı Vaazı
‘‘Koruyucu ilaçlama yapmayı unutmayın…’’
BAKAN VEYSEL EROĞLU YİNE MÜJDELER VERİYOR
T.C. ÇAY KAYMAKAMLlGr KÖYLERE HİzMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE İLANI
Milat Gazetesi yazarı Mehmet Nuri Yardım Tgrt'ye yüklendi
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
BAŞKAN'DAN İSTANBUL’UN FETHİNİN 564.YILI MESAJI
Afyon Cumhuriyet meydanı ihaleye çıkıyor
SGK’dan Serteser’e ziyaret
“19 Mayıs, milletimizin istiklal meşalesini yaktığı gündür”
Milli park sınırları dışına çıkarılan alanlar, tarihi sit sınırlarının da dışına çıkarılmıştır
BAŞKAN ÇOBAN'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
DEFTERDARLIKTAN SON BİR ŞANS DAHA !!!
BASIN DUYURUSU: BOLDAV’DA YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ.!
DUYURU : İLAN-REKLAM VERGİSİNDE SON GÜNLER
Afyonkarahisar İşkur'dan Roman vatandaşlarımıza Sepet Örme Kursu
AFYON'DA MEVSİMLİK İŞÇİLER KURA İLE BELİRLENDİ
KONSER VE KONFERANS BİRARADA
K YETKİ BELGELERİ YENİLEME DÖNEMİ
ASANSÖRLÜ BİNA SORUMLULARINA DUYURU
DERNEK BEYANNAME DUYURUSU !!!
İddaa Canlı Skor
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Anketler
Afyonkarahisar'da yaşamaktan mutlu musunuz?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
75
0
7
3
24
34
2
Fenerbahçe
72
0
4
9
21
34
3
Medipol Başakşehir
72
0
6
6
22
34
4
Beşiktaş
71
0
5
8
21
34
5
Trabzonspor
55
0
9
10
15
34
6
Göztepe
49
0
11
10
13
34
7
Demir Grup Sivasspor
49
0
13
7
14
34
8
Kasımpaşa
46
0
14
7
13
34
9
Kayserispor
44
0
14
8
12
34
10
Evkur Yeni Malatyaspor
43
0
13
10
11
34
11
Teleset Mob. Akhisarspor
42
0
14
9
11
34
12
Aytemiz Alanyaspor
40
0
16
7
11
34
13
Bursaspor
39
0
17
6
11
34
14
Antalyaspor
38
0
16
8
10
34
15
Atiker Konyaspor
36
0
16
9
9
34
16
Osmanlıspor FK
33
0
17
9
8
34
17
Gençlerbirliği
33
0
17
9
8
34
18
Kardemir Karabükspor
12
0
28
3
3
34
Özlü Sözler
Ne irfandır veren Ahlâka yükseklik ne vicdandır, Fazilet Hissi insanlarda ancak Allah korkusundandır.


M.AKİF ERSOY
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Arşiv
Alexa
Haber Yazılımı

AFYON HABER

AFYONHABER